Miljöpolicy


SeaSafari RIB Charter arbetar aktivt med att minimera den miljöpåverkan vi har.

Om man väger in miljöpåverkan, kostnadseffektivitet och tidsfaktorn så finns det idag inget alternativ som ser ut att kunna ersätta RIB-båtarna och dess effektivitet.

Vi ser samtidigt att marknaden för aktiviteter och transporter med RIB kommer att finnas kvar även i framtiden och vill på vårt sätt säkra en så låg påverkan på miljön som möjligt.

Vår policy kan delas upp i ett antal områden där vi arbetar aktivt:

- Val av motorer
- Körsätt
- Service och underhåll
- Lokala leverantörer

SeaSafari försöker förse sina båtar med den mest miljövänliga teknik som marknaden erbjuder till överkomligt pris. SeaSafari har som målsättning att alltid ha motorer med den senaste tekniken. Vi väljer därför att köra med motorer från Mercury.

I arbetet med att underhålla båtarna används i största möjliga mån miljövänliga kemikalier.
Service, underhåll, vinter samt sommarförvaring av båtarna sker alla på samma lokala varvsområde.

Med lokala leverantörer minimerar vi transporter av båtarna samt onödiga resor i samband med charter och service. Även all förbrukningsmaterial införskaffas lokalt.

SeaSafari genomför flertalet arrangemang ute på skärgårdsöar där vi alltid ser till att det är rent efter att vi har varit där, vi plockar även alltid upp annat skräp som andra fritidsbåtsägare missat att ta med sig, och skräp som drivit iland. Detta för att dels se till att öarna är rena och för att skapa en trivsam miljö för våra gäster. SeaSafaris målsättning vid arrangemang på öar är att aldrig lämna några bestående spår på miljön efter oss.

SeaSafaris körsätt:

SeaSafari arbetar idag med tydliga direktiv för hur framförandet av båtarna ska ske.
Samtliga förare har instruerats om hur man så bränsleeffektivt och miljövänligt som möjligt väger varvtal mot hastighet.

När vi framför våra båtar så ser vi till att alltid köra på det mest bränsle ekonomiska sättet. Vid transportkörningar utan gäster i båten så håller vi varvtalet på 60 % av motorernas maxvarvtal, vilket ger lägsta bränsleförbrukning i förhållande till sträckan som körs.

När vi kör med gäster i båten håller vi max 85 % av fullt varvtal, detta innebär att vi får en bränsleförbrukning som är 30 % lägre än att hålla max varvtal. Det leder även till mindre slitage på både båt och motorer vilket i sin tur leder till längre livslängd.

Fakta om Motorernas miljömärkning:

Våra motorer är av märket Mercury Verado. Verado serien är Mercurys stora satsning på kraftfulla och miljösnåla 4-takts motorer. Nedan följer information om vilken miljöklassning motorerna uppfyller.

CARB - 2 stjärnor.

Stjärnmärket är ett bevis på att motorerna håller kraven från California Air Resources Board (CARB) 2008 emission standard.

Det tvåstjärniga märket innebär att motorn uppfyller kraven från 2004 och 2008 samt att den har 20 % lägre emissioner än US EPA 2006 standarden. Motorer med det tvåstjärniga märket har upp till 95 % lägre emissioner än en traditionell tvåtakts utombordsmotor med förgasare. Samtliga av våra motorer uppfyller kraven.