RIB och Höghöjdsbana

Fear is temporary – Glory is forever!

Uppe bland trädtopparna ligger höghöjdsbanan med sina 13 olika utmanande övningar. Ni klättrar och går över rep- och träbroar, vajerpassager, rephinder och stockar.

De mest spektakulära momenten kommer med största sannolikhet att tänja på deltagarens personliga gränser. Banan startar på 6 meter och avslutas på 19 meter ovan mark, och de olika övningarna är av varierande svårhetsgrad och höjd.

Aktiviteterna på banan inleds med en utförlig genomgång där instruktörerna går igenom säkerhetsrutinerna och utrustningen. I vildmarkslägret finns även en flytande bastu och en badtunna med kombinerad kapacitet för ca 30 personer. (Bokas separat)

  • Tidsåtgång ca 4 timmar, beroende på gruppens storlek.
  • Aktiviteten går att genomföra från att isen släpper till slutet av november.
  • Passar alla åldrar. Viss fysisk nivå krävs.
  • Utmaning och upplevelse utöver det vanliga.
  • Perfekt att kombinera med bastu och grillning i vildmarkslägret.

Pris: Stockholm, ca 4 tim SEK 13 000:-/båt samt 895:-/person.

Priserna avser en (1) båt med kapacitet för 12 passagerare. Samtliga priser är exklusive moms.

I priset ingår naturligtvis all nödvändig utrustning så som flytoverall, flytväst och skidglasögon. Båtarna är dessutom alltid bemannade av två erfarna och certifierade besättningsmän.

Minimum 10 personer. Grupper över 36 personer efter offert.

hoghojdsbana1 hoghojdsbana2