Säkerhet

Säkerheten ombord på SeaSafari båtar är noga genomarbetad och uppfyller Transportstyrelsens krav och direktiv. För att ni som passagerare ombord på SeaSafaris båtar ska känna er trygga under resan erbjuds ni alltid säkerhetsutrustning i form av flytoverall och flytväst och bekvämlighetsutrustning i form av mössa, hanskar och googles inför varje resa. Detta gör att även de dagar då regnet öser ner och vinden friskar i blir resan med SeaSafari säker och bekväm.

Båtarna

SeaSafaris båtar och de båtar/fartyg SeaSafari anlitar för transport är CE godkända och utrustade efter transportstyrelsens krav på utrustning för snabba fartyg.

Passagerare

Varje passagerare erbjuds SOLAS godkänd säkerhetsutrustning. Som passagerare ombord på SeaSafaris fartyg/båtar är du alltid försäkrad.

Förare

Alla våra förare har god sjövana, är utbildade och har behörighet i enighet med Transportstyrelsens föreskrifter om behörighet för förare av snabba fartyg.

Organisation

SeaSafari har en säkerhetsorganisation i linje med IMO´s (International Maritime Organisation) föreskrifter i ISM (Instrantional Safety Management Code) som beskriver räddningsförloppet i händelse av olycka.

Verksamhet

För våra passagerares bästa och fartyg, besättning och passagerares säkerhet förbehåller sig SeaSafari rätten att neka passagerare resa. Exempel då det kan vara skadligt/olämligt att resa är vid graviditet, nackrygg- höft- eller knäbesvär. Att resa med SeaSafari kan vara förenligt med vibrationer och kraftiga stötar.

Det är passagerares ansvar att meddela föraren vid graviditet, nack- rygg- höft- eller knäbesvär. Det åligger även passagerare att informera föraren om annan relevant information inför resan. Föraren äger rätten att neka passagerare resa på förekommen anledning.

Föraren äger även rätten att neka resa för berusade, påverkade eller hotfulla personer eller personer som av annan anledning bedöms vara en fara för fartyg, besättning eller passagerare. Varje situation bedöms enskilt och på plats.

RIB Rundtur

 690 kr / person

RIB Tour

 690 sek/ person

Nyheter

SeaSafari

Helikopter Charter

helikopter
 Läs om vår Helikopter Charter

Offers

SeaSafari

Helicopter Charter

helikopter
Read more about our Helicopter Charter

Tripadvisor

SeaSafari på Tripadvisor

Tripadvisor

SeaSafari at Tripadvisor

Väder

Weather